Trang chủKEYWORD_1Dự án

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
I. Hồ sơ:
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành kèm Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH.
- Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.
- Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).
 
II. Nơi tiếp nhận hồ sơ:
- Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.
 
III. Thời hạn giải quyết:
- Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bài viết khác

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 15
  • Hôm qua: 58
  • Tổng lượt truy cập: 142988

Thông tin liên hệ